Grondstoffenprijzen op korte termijn blijven hoog, maar gebrek aan steun op middellange en lange termijn
Op korte termijn zijn de factoren die de grondstofprijzen ondersteunen nog steeds aanwezig. Enerzijds hield het losse financiële klimaat aan. Aan de andere kant blijven knelpunten in de bevoorrading de wereld teisteren. Op de middellange en lange termijn hebben de grondstoffenprijzen echter te maken met verschillende beperkingen. Ten eerste zijn de grondstofprijzen te hoog. Ten tweede zijn de beperkingen aan de aanbodzijde geleidelijk versoepeld. Ten derde is het monetaire beleid in Europa en de Verenigde Staten geleidelijk genormaliseerd. Ten vierde is het effect van het verzekeren van het aanbod en het stabiliseren van de prijzen van binnenlandse grondstoffen geleidelijk aan het licht gekomen.


Posttijd: 05-september-2021